Reklamasjon

Skjema for reklamasjon/transportskade

For å sikre en så rask og korrekt behandling som mulig av din henvendelse, ber vi deg om å fylle ut skjemaet nedenfor. Det er spesielt viktig å legge ved bilder slik at vi får et godt underlag for å vurdere en eventuell erstatning. Om du benytter mobiltelefon kan bildene hentes rett fra kamera eller galleri.

Etter at du har klikket på Send vil du se en oppsummering av den informasjonen som er mottatt av Langlo AS.
Skadetype:* 
Hva gjelder reklamasjonen? Transportskader er feil som åpenbart har oppstått under frakt. Produktfeil er feil eller mangler ved selve Langloproduktet. Om reklamasjonen ikke passer i disse kategoriene, velger du alternativet Annet.
Navn på butikk/forhandler/messe/kunde/prosjekt:* 
Kontaktperson:* 
Avsender av reklamasjon.
Epost:* 
Vil motta kvittering og informasjon om videre saksbehandling.
Ordrenummer:* 
Henvendelser uten ordrenummer vil ikke bli håndtert. Ordrenummer finner du på pakkseddel/adresseetikett.
Beskrivelse:* 
Nærmere beskrivelse av skaden. Dokumenter ved å ta bilder med mobiltelefonen og legge ved lenger ned i skjemaet.
Vedlegg 1: 
Bruk mobiltelefonen din til å ta et bilde av skaden for å legge det ved i henvendelsen. Dette sikrer mest mulig effektiv oppfølging fra Langlo. Du kan også legge ved andre typer dokumenter.

Vedlegg 2: 
Ta gjerne et bilde til fra en annen vinkel om dette kan bidra til å illustrere feilen/mangelen.