Når skal man benytte 3-sporsskinne?

SVAR:

3-sporsskinne er gunstig for å få større døråpning inn mot innredningen. Men, hvis du har to eller fire dører i fronten er det ikke hensiktsmessig med 3-sporsskinner (bedrer ikke tilgangen til innredningen i forhold til standardskinner med to spor).