Hvis to flexiseksjoner står ved siden av hverandre, kan en da ha kun en flexiside i midten?

SVAR:

Ja, flexiseksjonene deler den midterste flexisiden. Man kan likevel plassere hyller og skinner i samme hullrekke. Flexisidene er ferdig hullet på begge sider fra fabrikken.