Slik tegner du

Orienter deg

Dette er hovedelementene og de viktigste funksjonene i tegnemodulen.
orienter-deg_web.jpg

Knapperad - visningsmeny

Disse knappene bestemmer hvilken del av garderoben som vises i tegnemodulen,
og er aktiv for redigering.
knapperad_hoved_web.jpg
Om du velger FRONT, arbeider du for eksempel med dørene. Om du velger INNREDNING, er det innholdet i skapet. GARDEROBESKAP viser både front, innredning, og evt. sidevegger og
topplate i samme vindu.


NB! Om du ønsker det kan bredden på front og innredning være ulik. For eksempel om du
ønsker å skjule et pipeløp eller en sikringsboks inne i skapet. Målene må da føres inn forskjellig på front og innredning.
knapperad_garderobeskap_web.jpg
REDIGERINGSPANEL - GARDEROBESKAP
redigeringspanel_garderobeskap_web.jpg
knapperad_front_web.jpg
REDIGERINGSPANEL - FRONT
redigeringspanel_front_web.JPG
knapperad_innrending_web.jpg
REDIGERINGSPANEL - INNREDNING
redigeringspanel_innredning_web.JPG
KOMPONENTPANEL - INNREDNING
komponentpanel_web.JPG
edit.JPG


EDIT-KNAPP Flytt seksjoner, komponenter til høyre/venstre eller opp/ned. "Aktive" markører viser om seksjonen/komponentene er flyttbare.

Zoome.JPG


KAMERA-KNAPPER  Velg mellom forhånds-definerte vinkler og zoom-innstillinger i tegningen.

ENDRE SCENE åpner undermeny for endring av valgt kamerainnstilling. Hold nede høyre museknapp og dra musen i ulike retninger for å endre perspektiv. Du kan for eksempel se skapet innenfra ved å høyreklikke midt på fronten og dra musen mot høyre eller venstre mens du holder museknappen nede. Dra samtidig litt opp eller ned for å "tippe" på skapet. Du zoomer inn ved å scrolle med museknappen. Klikk eventuelt på "RESET" for å gå tilbake til opprinnelig vinkel.

angreknapp.JPG

ANGRE-KNAPP Gå tilbake ett og ett trinn ved å klikke på denne knappen flere ganger. Dette fungerer kun før tegningen er lagret.

GJØR OM (REDO) Gå frem ett og ett trinn ved å klikke på denne knappen flere ganger. Dette fungerer kun før tegningen er lagret, og kun om du har brukt "angrefunksjonen" for å fjerne endringer.

prislinje.JPG
PRISPANEL Tegningen er alltid oppdatert med veiledende priser fra Langlos priskatalog, inkl. mva. og frakt til butikk
Vær oppmerksom på at våre forhandlere i perioder kan ha kampanjer som gir svært fordelaktige priser. Vi anbefaler derfor at du tegner ferdig og sender en prisforespørsel i etterkant.
ferdig.JPG
FERDIG-KNAPP Bruk denne knappen når du er ferdig med tegningen og ønsker å lagre. Så snart tegningen er lagret, kan du hente den fram og tegne videre på den om du ønsker det. Dersom du ikke har logget inn ennå, vil du bli bedt om å gjøre det. Ved første gangs bruk vil du bli bedt om å registrere deg som bruker av programmet.
kontroller_tegning_web.jpg
KONTROLLFUNKSJON - Programmet kontrollerer tegningen. Ved opplagte feil gir programmet beskjed og anbefaler deg om å kontrollere tegningen.