Vedlikehold

Monter i forhold til produktets monteringsanvisning. Ved renhold av fronter og innredninger, bruk en fuktig klut i mildt såpevann og ikke rennende vann. Ettertørk med en tørr klut. Mye vannsøl kan trekke inn i skrog og innredning. Benytt konvensjonelle rengjøringsmidler for overflater i tre, f.eks grønsåpe (begrensende mengder). Ikke overdriv bruken.

Benytt aldri vaskemiddel som inneholder slipemidler, stive børster eller stålull, da dette lager riper. Unngå middel som er limoppløselig, bensinholdige, alkoholholdige samt sitrussprayer da dette kan skade overflatene. 

Støvsug eller vask gulvskinnen for å unngå at hjul eller trinser blir fulle av smuss og støv.