Reklamasjon

Meldeskjema for reklamasjon og transportskader

Ditt kjøp er omfattet av den norske forbrukerkjøpsloven. Ved en reklamasjon er det selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke har oppstått som følge av feilaktig bruk eller skadegjørende atferd.

Vi anbefaler at du reklamerer så raskt som mulig, og innen fristen for det som vil være naturlig at mangelen på produktet burde bli oppdaget. Synlig skade på emballasje eller manko som gjelder frakt/transport må meldes umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottatt levering. Om en ikke melder inn innen 7 dager vil muligheten til erstatning bortfalle, eller reduseres.

NB! Ta bilde av skadet emballasje ved transportskade. Monter ikke et skadet produkt! Dersom det ikke er til å unngå, fotografer produktet før montering.

For å sikre en rask og korrekt behandling av transportskader eller en reklamasjon ber vi deg om å fylle ut meldeskjemaet nedenfor. Ved å oppgi så detaljert informasjon som mulig, desto raskere vil behandlingstiden bli.

Det er spesielt viktig å legge ved bilder slik at vi får et godt underlag for å vurdere en eventuell erstatning. Om du benytter mobiltelefon kan bildene hentes rett fra kamera eller galleri. Ta nærbilde av skaden og bilde av produktet i full størrelse.

Hva gjelder reklamasjonen? Transportskader er feil som åpenbart har oppstått under frakt. Produktfeil er feil eller mangler ved selve Langloproduktet. Om reklamasjonen ikke passer i disse kategoriene, velger du alternativet Annet.

Velg hvor produktet har blitt kjøpt. Om du har kjøpt produktet hos en av våre mange forhandlere, oppgi i tillegg navnet på butikken.

For mottak av informasjon om videre saksbehandling.

Henvendelser uten ordrenummer vil ikke bli håndtert. Ordrenummer finner du på ordrebekreftelse, eller på pakkseddel/ adresseetikett.

Nærmere beskrivelse av skaden. Dokumenter ved å ta bilder og send som vedlegg under. Ved transportskade er det også viktig å ta bilde av kolli med synlig skade på emballasjen.

Ta bilde av skaden og last det opp. Dette sikrer mest mulig effektiv oppfølgning fra Langlo. Du kan også legge ved andre typer dokumenter.

Ta gjerne et bilde fra andre vinkler av skaden om dette kan bidra til å illustrere feilen/skade eller mangelen bedre.

Langlo er opptatt av å beskytte dine personopplysninger i henhold til norsk lov. Vi ber kun om personlige opplysninger som er nødvendig for å kunne respondere på innsendt reklamasjon eller innsendt melding om transportskade. Informasjon som sendes inn vil kun bli delt med involverte i ditt kjøp, og kun for det formål å følge opp din henvendelse. Les gjerne mer i vår personvernerklæring.