Retur av emballasje

Medlem av Grønt Punkt ordning

Husk å levere tilbake emballasjen

Visste du at Langlo har vært medlem av Grønt Punkt i snart 20 år, og tar ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasjen på våre produkter.

Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjebruken ikke belaster miljøet mer enn nødvendig. Returordningen finansieres ved at produsenter som Langlo AS betaler et vederlag for emballasjen vi benytter. Innbetalt vederlag går uavkortet til materialselskapene, og gjenspeiler kostnaden for å gjenvinne emballasjen. For deg som forbruker betyr dette at du kan levere sortert emballasje til gjenvinningsstasjonen i din kommune gratis.

Systemene for både innsamling og gjenvinning av emballasje varierer fra kommune til kommune. Ta kontakt med med din kommune for detaljer om ordningene på ditt hjemsted og/eller gå inn på www.sortere.no for nærmere informasjon

Kildesortering av emballasje reduserer forbruket av råstoff og gir oss anledning til å benytte materialene flere ganger. På den måten sparer vi kloden for ressurser og energi, og ikke minst så reduserer vi utslippene av CO2 og miljøgasser. I Norge har vi en høy grad av gjenvinning og resirkulering av emballasje. Hvert enkelt bidrag er avgjørende og det er nettopp din innsats som gjør at vi er blant de flinkeste. Takk for innsatsen og fortsett med dette!