Montering

Hver garderobe leveres med en oversiktlig monteringsveiledning, i tillegg kan du laste ned monteringsveildninger i menyen til venstre.

DIY037-1.jpg

Veiledningene er bygget opp slik at du kan gjøre monteringen selv. Om du ønsker å få hjelp til monteringen kan du kontakte din forhandler. Noen forhandlere har avtaler med snekkere som tar slike oppdrag.

Det er ikke behov for tilpasninger av dører eller innredning etter at du har fått varene hjem. Det kan alikevel være en fordel å være to personer når dørene skal monteres på plass. Ved skråskjærte garderobeløsninger kan det være behov for enkelte tilpasninger.