Garderobeinnredning, Flexi

Klargjøring for montering

Fjern all plastemballasje og kantbeskyttere på flexisidene. Legg gjerne platene ned på et mykt underlag, eller støtt dem forsiktig opp til en vegg. Sorter alle varene før du begynner.

Dersom du har kjøpt en innredning som skal monteres sammen over flere vegger, anbefaler vi at du monterer ferdig en vegg før du går videre med den neste. Start i et hjørne. For montering av hjørneseksjoner, viser vi til egen veiledning.

Har du kjøpt en innredning som skal monteres opp mot en enkeltstående vegg, eller som skal stå fritt i rommet, bør du starte med den ene sideveggen. Dette forenkler det videre arbeidet.

Det er enklest å montere på alle beslag og skinner mens flexisidene ligger, eller står støtt opp mot en vegg før de monteres sammen. Se beskrivelse av hullrad-plasseringer for de enkelte innredningskomponenter på tilbud/bestilling. Ta kontakt med din forhandler eller oss om du ikke har kopi.

Last ned vår generelle monteringsveiledning for Langlo møbelinnredning. Veiledningen forklarer monteringen trinn for trinn frem til ferdig resultat.