Retro skyvedører

Klargjøring for montering

Fjern plastemballasje og kantbeskyttere på dørene. Legg gjerne dørene ned på et mykt underlag, eller støtt dem forsiktig opp til en vegg med de gulvgående hjulbeslagene ned mot gulv.